Ankara Konya Sol Yol Onarımı İçin Bitümlü Sıcak Karışım Temini