Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Şimşekler İnşaat Ve Turizm Taah. Ticaret A.Ş. (“Şimşekler İnşaat) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 620052564200013
Adresi: İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Cad. 618. Sok. No:25 Çankaya / Ankara
Telefon: 0312 492 13 00        Faks: 0312 492 13 83    E-mail: info@simseklerinsaat.com.tr

 Şimşekler İnşaat, çalışan aday/stajyer ait: ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, sürücü belgesi bilgileri, tabiyet, fotoğraf, cinsiyet bilgisi, iletişim adresi, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), cep/telefon no, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, kamera kayıtları verileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, referans bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirine ilişkin bilgiler, aile bilgileri, çocuk sayısı, çalışma verileri, imza, son çalışılan şirket bilgileri, uyum bilgileri; çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı - Form PDF İndir