MİSYONUMUZ

İnşaat ve taahhüt sektörünün çağın gerektirdiği ekonomik ve teknolojik düzeye erişmesi, sektör faaliyetlerinin yurtiçi ve yurtdışında geliştirilmesi ve Türk müteahhitlik firmalarının yurtiçinde ve yurtdışında rekabet gücünün arttırılması için çalışmalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Üyelerinin faaliyette bulunduğu ulusal ve uluslararası çevreyi siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve kurumsal boyutlarıyla onların ortak yararları doğrultusunda etkileme gücüne sahip, üyelerine güç katan ve toplumda kabul gören lider bir kuruluş olmaktır.