İşbu doküman, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirket çalışanlarını, çalışan adaylarını, eski çalışanları, tedarikçileri ve tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçileri, alt işverenleri ve alt işveren çalışanlarını bilgilendirmek ve başvuru yollarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, ilgili kişinin, 6698 sayılı Kanun’un 11’nci maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanıdığı haklarınızla ilgili olarak, 6698 sayılı Kanun’un 13/f.1 maddesi gereğince, veri sorumlusu sıfatı ile şirketimize, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz. Yazılı başvuru kanalları yanında, Kurul tarafından diğer yöntemler belirlenmesi halinde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

KVKK İnternet Başvuru Formu İndir